hloubková penetrace BSG 1 kg

Speciální hloubková penetrace je vodou ředitelná kompozice na bázi akrylátového polymeru s nano-částicemi, které umožňují vysoký stupeň kotvení na anorganických částicích substrátu. Penetrace obsahuje povrchově aktivní látky, odpěňovací a konzervační prostředky. Vyznačuje sevýborným smáčením a dokonalým kotvením na savých podkladech. Použití: na nekonstrukční beton, zdivo, omítky, sádrokartonové a cemento-vláknité desky a jiné minerální podklady. Je určena ke zpevnění a sjednocení savosti podkladu. Z balení je možné ošetřit 8-10 m2 ploch v závislosti na savosti podkladu.


180,00 Kč