PENETRACE

Kategorie

Penetrační nátěr aplikujte v neředěném stavu na suchý, pevný a soudržný podklad. Podklady, které jsou náchylné na praskání jako třeba sádrokarton, lepené přesné tvárnice či staré omítky s prasklinami opatřete vrstvou lepidla s perlinkou. Na takto připravenou plochu již aplikujte dle savosti podkladu minimálně jednu vrstvu penetračního nátěru. Povrch, který není napenetrován zůstává silně savý a při aplikaci první i druhé vrstvy betonové stěrky dojde k okamžité ztrátě vlhkosti aplikovaného materiálu a tím se zkrátí váš čas na zpracování na minimum. Taktéž může dojít např. k propsání spojů spodních materiálů nebo původního stavu podkladu, což je nežádoucí.